Pengertian, Struktur, Ciri-Ciri, dan Kaidah Kebahasaan

Pantun merupakan salah satu jenis puisi rakyat. Pantun adalah puisi lama yang sangat terkenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Istilah “pantun” sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno “atuntun” berarti teratur. Pantun juga mempunyai bunyi yang indah dan nilai-nilai berharga yang bisa diambil.

 

Struktur Teks Pantun Biasa

Sampiran
Umumnya sampiran terletak dilarik 1 dan 2. Sampiran berfungsi untuk membentuk rima dan bersifat konotatif.

Isi
Bagian struktur isi terletak pada baris 3 dan 4 yang merupakan pesan atau isi utama dari pantun tersebut.

Struktur Teks Pantun Karmina

Struktur teks pantun talibun

Teks pantun talibun merupakan jenis pantun yang mempunyai struktur paling banyak yakni 6 baris.

 • Sampiran
 • Sampiran
 • Sampiran
 • Isi
 • Isi
 • Isi

Ciri-Ciri Pantun 4 Baris

 • Satu bait terdiri dari 4 baris
 • Baris 1 dan 2 merupakan sampiran atau pembayang
 • Baris 3 dan 4 merupakan isi
 • Satu baris terangkai dari 4-6 kata
 • Satu bait terdiri dari 8-12 suku kata Bersajak a-a-a-a atau a-b-a-b

Kaidah Kebahasaan Pantun

 • Diksi
 • Bahasa kiasan
 • Imaji
 • Bunyi