Rangkuman Materi Laporan Bahasa Indonesia

Laporan adalah sebuah teks yang berisikan penjelasan peristiwa atau kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang atau suatu badan usaha.

 

Jenis-Jenis Laporan

 • Laporan berbentuk formulir isian.
 • Laporan yang berbentuk surat.
 • Laporan memorandum.
 • Laporan perkembangan.
 • Laporan keadaan.

Ciri-ciri Laporan

 • Menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan tidak menimbulkan makna lebih dari satu.
 • Di sertai dengan data yang akurat dan meyakinkan.
 • Menarik dan enak dibaca.

Tahapan Membuat Laporan

 • Menentukan masalah atau latar belakang membuat laporan.
 • Mengumpulkan bahan, data berdasarkan fakta.
 • Mengklasifikasikan data.
 • Mengevaluasi dan mengolah data.
 • Membuat kerangka laporan.

Kerangka Laporan atau Struktur Laporan

Kerangka laporan, secara umum seperti berikut ini :

Pendahuluan

 • Maksud dan tujuan penulisan laporan atau bisa disebut latar belakang.
 • Masalah pokok yang dilaporkan.
 • Sistematika laporan.

Batang tubuh

 • Data dan fakta pelaksanaan kegiatan.
 • Kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan.
 • Masalah yang terjadi.
 • Pembahasan masalah.

Penutup

 • Kesimpulan.
 • Saran.